Πρόεδρος Δημοκρατίας από Πύργο: Η Εκκλησία σήμερα καλύπτει το κοινωνικό κράτος