Πριν από 4000 χρόνια οι γυναίκες ήταν ταξιδεύτρες και οι άντρες 'νοικοκυραίοι'