Πρέπει ή όχι να έχεις κοινό ταμείο με τον σύντροφό σου; Τι λένε οι ειδικοί