Πράγματα που μάθαμε στο σχολείο και σήμερα δεν ισχύουν