Πώς θα πάρετε σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση - Παραδείγματα