Πως ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τα μάγια και τις ενέργειες του Σατανά