Πως η κυβέρνηση στέρησε από την Ελλάδα μία μεγάλη ευκαιρία