Ποντιακές κατασκηνώσεις - Καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΟΣΕΠΕ και του Σωματείου Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα