Πολλές οι παγίδες στον δρόμο της εξόδου από τα μνημόνια