Πολιτική εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας στην Αλεξανδρούπολη