ΠΟΛ.1178/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.