ΠΟΛ.1162/2017-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 163/2017 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ