Ποιός και γιατί είναι ο ενδιαφερόμενος ; Τι οφείλει, λοιπόν, να πράξει ;