Ποινή φυλάκισης στον ψευδομουφτή Ξάνθης για αντιποίηση αρχής