Πλαστικές σακούλες: Νέες αλλαγές - Δείτε τι θα συμβεί σε λίγους μήνες