ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ- Σταθερά κατά των υδρογονανθράκων το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου