«Περουζέ», η όπερα έρωτα και θανάτου του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

Προέλευση