Περίβλεπτο Φθιώτιδας: Εγκαίνια για την ανεγερθείσα οικοδομική πτέρυγα που προορίζεται για Μοναστήρι