Περιστέρα Μπαζιάνα, Μαρέβα Μητσοτάκη και σύζυγος Βούτση στο γεύμα με Κάρολο και Καμίλα στο Προεδρικό