Περίπατος στο φαράγγι του Πόρου!! " ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΡΕΙΘΡΟΝ"