Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου: Το πρώτο κουδούνι βρήκε έτοιμα όλα τα σχολεία της Περιφέρειας