Περιφέρεια Πειραιά: Δεν έχουν εντοπιστεί αλιεύματα μολυσμένα από πετρελαιοειδή