ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δύο νέες κινητές μονάδες υγείας στην υπηρεσία των πολιτών