ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας: Η συμφωνία για το Σκοπιανό πρέπει συλλήβδην να απορριφθεί