ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: απαγορευτική τη χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για την ονομασία της FYROM