Πάτρα: Θεατρικό για τον Κωνσταντίνο Κανάρη στη Χριστιανική εστία