Πάτρα: Συντονισμός ενεργειών για επανασύνδεση κομμένων παροχών ρεύματος