Πάτρα - Ιστιοπλοϊκός αγώνας Ανοικτής Θάλασσας στη μνήμη του Δημήτρη Αντύπα!