Πάτρα: Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου