Παρουσίαση προγράμματος σπουδών του ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Ημαθίας (μονάδα Βέροιας)