Παρουσία του Δήμου Λευκάδας σε εκθέσεις του Λονδίνου και της Θεσσαλονίκης