Πάργα: Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή από το Δήμο δύο νέων απορριμματοφόρων