Παρατείνονται για έξι μήνες οι οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία