Παράταση εγγραφών στα μαθήματα της Ακαδημίας – Δομής Δια Βίου Μάθησης