Παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη