Παραμένει πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων η Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη