Παραίτηση ιδρυτικών μελών της Δημοτικής Παράταξης ¨Μαζί Μπροστά ¨