Παραϊόνια οδός: Ο σημαντικός κόμβος της Ιονίας οδού και η μεγάλη ευκαιρία