Παπαναστασίου: Πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο στις μεγάλες πόλεις.