Πάντα Αγαπάμε όσους μας θαυμάζουν, χωρίς να θαυμάζουμε πάντα όσους μας αγαπούν