Παμποντιακή συνάντηση στο ΠΑΜΑΚ - Πρωτοβουλία για την ενοποίηση όλων των σωματείων του Πόντου