Παίρνετε το κινητό στο μπάνιο; Διαβάστε αυτό και δεν θα κάνετε ξανά το ίδιο λάθος