Π.Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-«Λύση συνεργασίας με Φίλιο και Μιχάλη»