Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ-Κατανομή ποσού ύψους 46 εκατ. ευρώ στους Δήμους