Όταν ο Καίσαρ, ασπάστηκε την σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου!