Όταν ο Ferruccio Lamborghini υπηρετούσε σαν μηχανικός στη Ρόδο