Όταν η κ. Μπακογιάννη θεωρεί ότι απευθύνεται σε πνευματικά δολοφονημένους