Όρβηλος, ύψ. 2.213 μ. νομού Σερρών, στα σύνορα με τη Βουλγαρία