Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου