Ομιλία της Σχολής Γονέων στην ιερά πόλη Μεσολογγίου.